Bilingual çocuklar daha mı zekidir?

Yapılan bir çok araştırma iki dille yetiştirilen çocukların sosyal anlamada diğer çocuklara göre çok daha avantajlı olduklarını göstermektedir. Bir dil bir insan olduğundan yola çıktığımızda , öğrenilen yeni dille birlikte size tamamen farklı bir dünya ya kapı aralamış olmaktasınız . 

 

Dil öğrenmek aynı zamanda o dili kullanan insanların , ülkelerin bakış açılarını , düşünme tarzlarını, dünya görüşleri ile birlikte son kullanıcıya sunulmuş olmaktadır. İki dilli çocukların ses tonuda dahil olmak üzere bir çok anlamda iletişim özelliklerinin arttığı gözlemlenmiştir. ( Yow ve Markman, 2011 ).

İki dilli (bilingual ) kişilerin diğerlerine göre bazı bilişimsel avantajlarının olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle,disiplinler arası düşünme ve  hayatı farklı yorumlama konusunda tek dilli insanlara göre çok daha analitik düşündükleri ortaya çıkmıştır.


Yapılan araştırmalar bunun nedeni konusunda kesin bir bilgi olmamakla birlikte, katlar arasında dolaşabilen bir süper kahraman gibi, olaylara farklı yorumlar katabilmekte..  Bazı araştırmacılar beyni eğitmenin, snopsisler arası geçişi hızlandırdığı , beyni eğiterek bazı avantajlara yol açabileceğinden şüphelenmektedir ( Green, 1998 ). 


İki dilli bebekler , öğrendikleri dilleri ayırt edebilmek adınasürekli ön belleği işvezsel tutmakta bu da çocukların beynin daha fazla çalışmasını sağlamaktadır . 

 

Erken dönem müzik eğitimi almış bireylerde de benzer bilişsel avantajlar görülmekte olduğunu düşündüğümüzde , aslında ne söylemek istediğimiz daha net ortaya çıkmaktadır . 


Bu da, aslında,  ne kadar çok sayıda zenginleştirilmiş erken deneyim faaliyetinde bulunursak, çocukların  bilişsel gelişimini o kadar  teşvik edeceğini göstermektedir.

 

Hangi dil olduğuna bakılmaksızın , popüler basında bazen iki dilin avantajlarının gereğinden fazla abartılı olduğuna dikkat edilmelidir. 

 

Şimdiye kadar, iki dilli çocukların bilimsel avantajları sadece son derece hassas laboratuvar tabanlı yöntemler kullanılarak gösterilmiştir ve günlük yaşamda bir rol oynayıp oynamadıkları kesin olarak bilinmemektedir. 


Dolayısıyla, bildirilen avantajlar iki dilliliğin başarılı bir gelişme için mutlaka olmazsa olmaz bir etken olduğu anlamına gelmeyebilir.